3 Hype

U příspěvku na bydlení, se společně posuzují všechny osoby, které v daném bytě společně bydlí. To, kde mají trvalé bydliště, není rozhodující. To, že má manžel trvalé bydliště někde jinde, tedy automaticky neznamená, že by nespadal do společně posuzovaných osob, pro nárok na přídavky na bydlení.

U sociálních dávek (a tedy i u příspěvku na bydlení), se mezi společně posuzované osoby, obvykle automaticky započítávají rodiče a nezletilé/nezaopatřené děti nebo i manželé a registrovaní partneři.

Existuje možnost, požádat o vyloučení manžela z okruhu společně posuzovaných osob. V takovém případě, je nutné doložit, že manžel s vámi prokazatelně alespoň 3 měsíce společně nežije a že se nepodílí na společných nákladech na živobytí.

Záleželo by tedy na tom, jestli a jak, by se vám podařilo Úřadu práce doložit, že s vámi manžel nežije. Pokud s vámi manžel „dle možností bydlí“, pak by asi bylo neprůkazné tvrzení, že společně nežijete.