6 Hype

Mezi sociálním a zdravotním pojištěním je rozdíl. Placení zdravotního pojištění, je povinné ze zákona. Buď ho za vás platí stát, nebo zaměstnavatel. Nebo si jej musíte platit sama (jako OSVČ nebo případně jako OBZP).

U sociálního pojištění je to jinak. Buď ho za vás platí zaměstnavatel, nebo podnikatelé (OSVČ) si jej musí platit povinně. V jiných případech, ale sociální pojištění neplatíte.

Za děti a studenty, platí zdravotní pojištění stát. U studentů se to ale obecně týká jen nezaopatřených dětí – tj. studenti maximálně do 26 roků.

Výjimku mají pouze ti studenti, kteří studují v doktorandském studijním programu. Ten se reálně nedá stihnout vystudovat do 26 roků, proto za ně platí stát zdravotní pojištění o po 26 roce.

V ostatních případech (například jako u vás, u magisterského studijního programu), máte povinnost, platit si sama zdravotní pojištění. Měla byste se tedy obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, a oznámit jí, že vám vzniká povinnost platit si zdravotní pojištění.