6 Hype

V souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě je zde především „mateřská“ (peněžitá pomoc v mateřství), „rodičovská“ (rodičovský příspěvek) a případně porodné. Z dalších sociálních dávek, to může být příspěvek na bydlení, přídavky na dítě (po narození dítěte) a eventuálně i dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

Peněžitá pomoc v mateřství – jedná se o dávku vyplácenou na základě nemocenského pojištění po dobu 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata nebo vícerčata). Pokud jste nyní nezaměstnaná, tak byste na danou dávku mohla mít nárok jen v případě, že vaše poslední zaměstnání skončilo někdy v nedávné době.

Mezi podmínky pro nárok na PPM, patří účast na nemocenském pojištění (doba v zaměstnání), alespoň 270 dní za poslední dva roky. A dále to, abyste při případném zahájení PPM (6 až 8 týdnů před porodem), byla zaměstnaná nebo alespoň v ochranné době, až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Pokud jste nezaměstnaná delší dobu, pak vám zřejmě nárok na PPM vznikat nebude. Více informací například zde.

Rodičovský příspěvek – na ten je nárok buď po skončení výplaty PPM, nebo od narození dítěte. Nárok má i nezaměstnaná. Celková výše rodičovského příspěvku je 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata.