6 Hype

Samotná definice samostatně výdělečné osoby, v zákonu o důchodovém pojištění, není nijak složitá – viz paragraf 9, odstavec 2, zákon číslo 155/1995 Sb.:

(2) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely pojištění považuje osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a 

a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo

b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Co se týká nároku na aktuální kompenzační bonus 2022, a toho, zda má nárok i OSVČ vedlejší, je podstatné něco jiného.

Obecně může mít nárok na kompenzační bonus jak OSVČ, který/která má podnikání jako hlavní činnost, tak i OSVČ, pro kterou je to jen vedlejší činnost.