7 Hype

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, se provádí na základě průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání – viz paragraf 50, zákon o zaměstnanosti:

§ 50

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

V dotazu uvádíte hrubou hodinovou mzdu 100 Kč/hod, při úvazku 4 hodiny by to bylo cca 8000 Kč hrubého měsíčně. Pro výpočet podpory, je ale rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek – což bude jiná částka.

Výpočet podpory, pokud by vaše zaměstnání na dobu určitou skončilo, by ale vycházel z tohoto příjmu.