7 Hype

Pro posuzování nároku na kompenzační bonus 2022 (zákon číslo 519/2021 Sb.), tj. zda u vás došlo k poklesu příjmu alespoň o 30%, jsou rozhodující tržby z prodeje výrobků a služeb (resp. u srovnávacího období, se posuzují všechny příjmy, podle paragrafu 6. 7 a 9 zákona o dani z příjmu).

Vaše příjmy z podnikání – tržby – se započítají podle toho, zda vedete účetnictví nebo ne:

1, Pokud byste, jako podnikatel vedl účetnictví (to co se dříve nazývalo podvojné účetnictví), tak se řídíte datem zaúčtování (zpravidla datem vystavení faktury).

2, Pokud účetnictví nevedete (což spíše předpokládám, zřejmě máte jen jednoduchou daňovou evidenci), pak se řídíte tzv. „hotovostním principem“. Tj. tržby (příjmy) zohledníte v tom měsíci, kdy jste je skutečně přijal na účet/v hotovosti.

U kompenzačního bonusu by to tedy zřejmě mělo být takto:

1 kompenzační období (22. 11. 2021 až 31. 12. 2021) = porovnávají se příjmy za prosinec 2021 (příjmy přijaté v prosinci) oproti příjmům ve srovnávacím období (průměr za 3 měsíce v rozhodném období od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021)