8 Hype

Pokud jste vedený na Úřadu práce, a nepobíráte podporu v nezaměstnanosti, pak máte možnost přivýdělku na nějaké brigádě či v nějakém zaměstnání. Omezením, je maximální možná výše výdělku, která nesmí překročit jednu polovinu minimální mzdy.

Minimální mzda, je od 1. 1. 2022 zvýšena na 16 200 Kč. Maximální možný měsíční příjem na ÚP, je tedy v roce 2022 ve výši 8 100 Kč (hrubého) měsíčně.

Dalším omezením, pro možnost nějaké práce, během evidence na Úřadu práce, je to, že se musí jednat pouze o:

  • Výkon práce na základě pracovního nebo služebního poměru
  • Výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ)

Nemůže se tedy jednat například o práci na základě dohody o provedení práce (DPP), není možné podnikat jako OSVČ, apod.