7 Hype

Placení zdravotního pojištění je povinné (platit si nemusíte jen sociální pojištění). Příslušnou povinnost, stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997 Sb.).

Když to zjednoduším, tak jsou jen 4 možnosti:

A, Zdravotní pojištění za vás zaplatí stát (za malé děti, za studenty, důchodce, osoby na nemocenské, osoby na mateřské/rodičovské, nezaměstnané na Úřadu práce, … atd.)

B, Zdravotní pojištění za vás platí zaměstnavatel (za zaměstnance v pracovním poměru, v některých případech i při práci na DPP nebo DPČ – viz dále)

C, Zdravotní pojištění si platíte sama jako OSVČ

D, Neplatí ani jedna z předchozích tří možností – pokud za vás zdravotní pojištění po celý měsíc nezaplatí nikdo jiný, pak máte povinnost si ho zaplatit sama, jinak vám u zdravotní pojišťovny vzniká dluh. Zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), je v roce 2021 ve výši 2052 Kč.