Kdo platí sociální pojištění u DPČ?

4 Hype

Chci být žena v domácnosti – jak je to placením sociálního a zdravotního pojištění?

České zákony (alespoň pokud je mi známo) nepoužívají termín „žena v domácnosti“. Není s tím tedy spojena žádná speciální výhoda nebo nárok na nějaké speciální dávky. Obecně platí, že pokud za vás v daném měsíci neodvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, nebo Zobrazit více →
8 Hype

Placení sociálního pojištění pro nárok na mateřskou

Mateřská a rodičovská dovolená, s placením sociálního pojištění (nebo s předchozí délkou zaměstnání) nijak nesouvisí. Na mateřskou dovolenou, mohou mít nárok těhotné ženy, které jsou zaměstnané, začátek je v době 6 – 8 týdnů po porodu. A mateřská pokračuje následně Zobrazit více →
6 Hype

Práce na DPČ během invalidního důchodou – mám nárok na neschopenku?

Za invalidní důchodce (I., II. a III. stupeň), platí zdravotní pojištění stát. Zdravotní pojištění, ale nijak nesouvisí s případným nárokem na nemocenskou (pro nárok na nemocenskou, musí být placeno nemocenské pojištění – to může platit zaměstnavatel – viz dále). Sociální Zobrazit více →
7 Hype

Platba zdravotního pojištění při práci na DPČ

Placení zdravotního pojištění je povinné (platit si nemusíte jen sociální pojištění). Příslušnou povinnost, stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997 Sb.). Když to zjednoduším, tak jsou jen 4 možnosti: A, Zdravotní pojištění za vás zaplatí stát (za malé Zobrazit více →
4 Hype

Můžu jít od 15 na brigádu, když jsem měl odklad?

Práce u dětí, které mají méně než 15 roků, je v České republice zakázána (jsou specifické výjimky – viz dále). U dětí, které mají 15 roků a více, musí být splněna další podmínka. A to, že dítě má ukončenou povinnou Zobrazit více →
5 Hype

DPČ při evidenci na ÚP s podporou v nezaměstnanosti

V době, kdy jste nezaměstnaná na Úřadu práce a pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nemůžete mít žádný příjem (z brigády, přivýdělku, zaměstnání apod.). Pokud byste začala pracovat na DPČ, pak je to možné, ale došlo by tím k přerušení výplaty podobory Zobrazit více →
6 Hype

Sociální a zdravotní pojištění na Úřadu práce

Zdravotní pojištění za vás platí stát, po celou dobu, co jste vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tedy ne jenom po dobu, kdy je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Ale i v době, kdy jste na Úřadu práce bez nároku Zobrazit více →
7 Hype

Zdravotní pojištění u dohody DPP a DPČ

Povinnost odvádět zdravotní (a případně i sociální pojištění), vzniká u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ), v závislosti na výši dosaženého (sjednaného) příjmu. Daň ve výši 15% se platí vždy (bez ohledu na výši Zobrazit více →