5 Hype

V době, kdy jste nezaměstnaná na Úřadu práce a pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nemůžete mít žádný příjem (z brigády, přivýdělku, zaměstnání apod.). Pokud byste začala pracovat na DPČ, pak je to možné, ale došlo by tím k přerušení výplaty podobory v nezaměstnanosti.

Pokud byste měla u zmíněné DPČ, příjem do 7600 Kč (hrubého) měsíčně, tak byste mohla být i nadále vedená v evidenci Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání. S tím, že by za vás stát i nadále platil zdravotní pojištění.

Pokud byste měla příjem vyšší než 7600 Kč, tak by to vedlo „automaticky“ k vašemu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Máte povinnost Úřad práce informovat o sjednání této dohody. A to nejpozději v den nástupu na danou práci – pokud byste tak neučinila, tak to může vést až k sankčnímu vyřazení z ÚP, což by vám mohlo zkomplikovat nárok na podporu v nezaměstnanosti v budoucnu.