5 Hype

Od začátku roku 2021, platí novela Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.). Jednou t velkých změn, je změna výpočtu nároku na dovolenou. Zatímco až doposud, se nárok na dovolenou vypočítával ve dnech, nově je to v hodinách. V hodinách se bude dovolená i čerpat (stále ani minimálně ½ směny).

Mění se i podmínky, kdy vzniká nárok na poměrnou část dovolené (pokud neodpracujete celý rok). Nebo jak se započítá zameškaná doba v zaměstnání – nemocenská, rodičovská, apod., pro nárok na dovolenou.

I když od začátku roku 2021, platí novela zákoníku práce, která stanovuje délku dovolené v zaměstnání v hodinách, základní výměra dovolené je stanovena v týdnech.

Minimální délka dovolené, je určena zákoníkem práce (paragraf 212 ZP):

  • 4 týdny = základní minimální délka dovolené
  • 5 týdnů = v některých profesích, je minimální délka dovolené delší (jedná se například o státní zaměstnance, zaměstnance uzemní samosprávy, příspěvkových organizací apod.)
  • 8 týdnů = ve školství

Kolik ale bude reálná délka vaší dovolené, záleží i na tom, jaká je vaše týdenní pracovní doba. Při 40 hodinové týdenní pracovní době, a základní výměře 4 týdny, je celková doba dovolené 160 hodin. Při 5 týdnech je to už 200 hodin, atd.