8 Hype

Mateřská a rodičovská dovolená, s placením sociálního pojištění (nebo s předchozí délkou zaměstnání) nijak nesouvisí.

Na mateřskou dovolenou, mohou mít nárok těhotné ženy, které jsou zaměstnané, začátek je v době 6 – 8 týdnů po porodu. A mateřská pokračuje následně i po porodu – celková délka mateřské dovolené je 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata).

Na rodičovskou dovolenou, mají nárok také jenom zaměstnané ženy (nebo případně u muž/otec dítěte). A to maximálně do 3 roků dítěte. Placení sociálního pojištění nebo předchozí doba v zaměstnání nehraje roli.

Nezaměstnané ženy, nemají nárok ani na mateřskou, ani na rodičovskou dovolenou.

Ve svém dotazu, máte zřejmě na mysli případný nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Jedná se o dávku, která je placena státem (ČSSZ) na základě účasti na nemocenském pojištění.