Kdo platí sociální pojištění u DPP?

4 Hype

Chci být žena v domácnosti – jak je to placením sociálního a zdravotního pojištění?

České zákony (alespoň pokud je mi známo) nepoužívají termín „žena v domácnosti“. Není s tím tedy spojena žádná speciální výhoda nebo nárok na nějaké speciální dávky. Obecně platí, že pokud za vás v daném měsíci neodvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, nebo Zobrazit více →
8 Hype

Placení sociálního pojištění pro nárok na mateřskou

Mateřská a rodičovská dovolená, s placením sociálního pojištění (nebo s předchozí délkou zaměstnání) nijak nesouvisí. Na mateřskou dovolenou, mohou mít nárok těhotné ženy, které jsou zaměstnané, začátek je v době 6 – 8 týdnů po porodu. A mateřská pokračuje následně Zobrazit více →
6 Hype

Práce na DPČ během invalidního důchodou – mám nárok na neschopenku?

Za invalidní důchodce (I., II. a III. stupeň), platí zdravotní pojištění stát. Zdravotní pojištění, ale nijak nesouvisí s případným nárokem na nemocenskou (pro nárok na nemocenskou, musí být placeno nemocenské pojištění – to může platit zaměstnavatel – viz dále). Sociální Zobrazit více →
7 Hype

Mohu mít dvě smlouvy DPP během rodičovské dovolené?

Dohoda o provedení práce (DPP) je omezena limitem 300 hodin ročně. Pro placení sociálního a zdravotního pojištění, je pak limitem příjem do/nad 10 000 Kč měsíčně (resp. do 10 000 Kč včetně se sociální/zdravotní neplatí, platí se pouze daň 15%, Zobrazit více →
4 Hype

Můžu jít od 15 na brigádu, když jsem měl odklad?

Práce u dětí, které mají méně než 15 roků, je v České republice zakázána (jsou specifické výjimky – viz dále). U dětí, které mají 15 roků a více, musí být splněna další podmínka. A to, že dítě má ukončenou povinnou Zobrazit více →
7 Hype

Zdravotní pojištění u dohody DPP a DPČ

Povinnost odvádět zdravotní (a případně i sociální pojištění), vzniká u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ), v závislosti na výši dosaženého (sjednaného) příjmu. Daň ve výši 15% se platí vždy (bez ohledu na výši Zobrazit více →
3 Hype

Povinnost zaměstnavatele platit sociální a zdravotní pojištění

Obecně platí, že zaměstnavatel má povinnost oznámit zdravotní pojišťovně a na Českou správu sociálního zabezpečení nástup nového zaměstnance. A to nejpozději do 8 dní od nástupu nového zaměstnance. Takže pokud byste měl se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na hlavní pracovní Zobrazit více →
5 Hype

Zdravotní pojištění při péči o dítě do 7 roků po rodičovské

Pokud po skončení rodičovské dovolené nenastoupíte zpět do zaměstnání (pracovní poměr bude ukončen), tak byste měla mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Můžete tedy jít na Úřad práce. Po dobu, kdy jste vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu Zobrazit více →