7 Hype

Povinnost odvádět zdravotní (a případně i sociální pojištění), vzniká u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ), v závislosti na výši dosaženého (sjednaného) příjmu.

Daň ve výši 15% se platí vždy (bez ohledu na výši příjmu). Pokud u zaměstnavatele podepíšete prohlášení poplatníka daně z příjmů („růžový papír“), tak se mohou uplatnit daňové slevy, a reálně tak žádnou daň neplatíte.

Co se týká zdravotního pojištění, tak tam bude záležet na výši příjmu (hrubého).

U dohody o provedení práce (DPP), za vás zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění v těch měsících, kdy váš příjem překročí 10 000 Kč. Tj. pokud za měsíc budete nad 10 000 Kč hrubého, tak se vám strhne sociální a zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění, je ve výši 4,5% z hrubé mzdy (dalších 9% zaplatí zaměstnavatel).