Kdy si musím sám platit zdravotní pojištění?

6 Hype

Mohu mít dvě smlouvy DPP během rodičovské dovolené?

Dohoda o provedení práce (DPP) je omezena limitem 300 hodin ročně. Pro placení sociálního a zdravotního pojištění, je pak limitem příjem do/nad 10 000 Kč měsíčně (resp. do 10 000 Kč včetně se sociální/zdravotní neplatí, platí se pouze daň 15%, Zobrazit více →
6 Hype

Výpověď dohodou v zaměstnání během nemocenské

Pracovní poměr, může být ukončen výpovědí (ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele) nebo dohodou. Výpověď dohodou je nesmysl. Buď je to výpověď, nebo dohoda. Vy, jako zaměstnanec, můžete pracovní poměr ukončit i během pracovní neschopnosti. Váš zaměstnavatel vám ale naopak během Zobrazit více →
7 Hype

Platba zdravotního pojištění při práci na DPČ

Placení zdravotního pojištění je povinné (platit si nemusíte jen sociální pojištění). Příslušnou povinnost, stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997 Sb.). Když to zjednoduším, tak jsou jen 4 možnosti: A, Zdravotní pojištění za vás zaplatí stát (za malé Zobrazit více →
9 Hype

Žena v domácnosti – placení sociální a zdravotního pojištění?

Pokud pečujete o jedno dítě do 7 roků, nebo o 2 a více dětí do 15 roků, pak můžete u své pojišťovny nahlásit, že jste „osoba pečující o dítě“. Od data, které zdravotní pojišťovně nahlásíte, by za vás zdravotní pojištění Zobrazit více →
9 Hype

Sociální pojištění po skončení rodičovského příspěvku

Doba, po kterou pečujete o nejmladší dítě v rodině, až do jeho 4 roků, se vám počítá, jako náhradní doba důchodového pojištění. Viz zákon o důchodovém pojištění (zákon číslo 155/1995 Sb.), paragraf 5: § 5 OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB (1) Pojištění Zobrazit více →
9 Hype

Mateřská nenavazuje bezprostředně na skončenou rodičovskou

K 31. 3. 2021, vám byl ukončen rodičovský příspěvek. Je ale otázka, jak to máte s rodičovskou dovolenou (rodičovský příspěvek od Úřadu práce, je něco jiného než rodičovská dovolená, kterou vám poskytuje zaměstnavatel)? Pokud jste stále zaměstnána, a nyní čerpáte Zobrazit více →
6 Hype

Sociální a zdravotní pojištění na Úřadu práce

Zdravotní pojištění za vás platí stát, po celou dobu, co jste vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tedy ne jenom po dobu, kdy je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Ale i v době, kdy jste na Úřadu práce bez nároku Zobrazit více →
7 Hype

Zdravotní pojištění u dohody DPP a DPČ

Povinnost odvádět zdravotní (a případně i sociální pojištění), vzniká u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ), v závislosti na výši dosaženého (sjednaného) příjmu. Daň ve výši 15% se platí vždy (bez ohledu na výši Zobrazit více →