6 Hype

Zdravotní pojištění může platit stát, zaměstnavatel, nebo si jej lidé musí platit sami (buď jako podnikatelé (OSVČ), nebo jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)).

Stát platí zdravotní pojištění v řadě různých případů. Týká se to i neschopenky. Ale pouze v případě, že je nárok na nemocenské dávky.

Viz zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997 Sb., paragraf 7:

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;
Pokud bude syn v pracovní neschopnosti po skončení studia, tak je poměrně pravděpodobné, že nebude mít nárok na nemocenské dávky.

Během studia, nevzniká účast na nemocenském pojištění. V době školy, nebo po skončení školy, tedy obvykle nemůže být nárok na „placenou neschopenku“.