4 Hype

Na začátku října 2023, schválila vláda návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tato změna zákona, by měla začít platit od začátku roku 2024 a měla by přinést zjednodušení procesů spojených s náhradní péčí o dítě.

Jednou ze změn, které by měly platit od 1. ledna 2024, je i zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek se zvýší na 66 tisíc korun za rok (pro pečující osoby), resp. na 72 tisíc korun za rok (pro osoby v evidenci).

Od ledna 2024 dojde ke zvýšení příspěvku pro pěstouny:

  • 66 000 Kč u dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující
  • 72 000 Kč u dohody o výkonu pěstounské péče s osobou v evidenci

Osoby, které pečují o svěřené děti (pěstounská péče), nebo případně osoby, které jsou vedené v evidenci pěstounů, nebo i děti svěřené do péče, mají nárok na příslušné sociální dávky:

  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • Odměna pěstouna
  • Příspěvek při pěstounské péči
  • Příspěvek při převzetí dítěte
  • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
  • Jednorázový nebo opakující se zaopatřovací příspěvek