4 Hype

České zákony (alespoň pokud je mi známo) nepoužívají termín „žena v domácnosti“. Není s tím tedy spojena žádná speciální výhoda nebo nárok na nějaké speciální dávky.

Obecně platí, že pokud za vás v daném měsíci neodvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, nebo vám nevzniká povinnost odvádět zdravotní sama jako OSVČ, nebo za vás neplatí zdravotní pojištění stát, tak máte povinnost zaplatit si zdravotní pojištění sama, jako OBZP (osoba bez zdanitelného příjmu).

Placení zdravotního pojištění je povinné, a sama si ho musíte platit v případě, že po celý kalendářní měsíc nespadáte do žádné kategorie státních pojištěnců (nebo za vás nezaplatil zaměstnavatel).

Minimální zdravotní pojištění v roce 2023, bylo 2336 Kč. Od ledna 2024 to bude více – záleží na tom, o kolik se zvýší minimální mzda. To ještě není definitivně rozhodnuté.