7 Hype

Po skončení zaměstnání, můžete být evidovaná na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Pokud jsou splněny příslušné podmínky – máte odpracováno minimálně 12 měsíců za poslední 2 roky, tak případně můžete mít nárok i na podporu v nezaměstnanosti.

Po skončení zaměstnání, můžete mít nárok i na peněžitou pomoc v mateřství. Od ukončení pracovního poměru, vám bude běžet ochranná doba. Ta může být až 180 dní (pokud jste v posledním zaměstnání pracovala, alespoň 180 dní – pak je ochranná doba 180 dní, u kratšího zaměstnání je to méně).

Budete-li mít nástup na PPM ještě během ochranné doby (což byste zřejmě měla mít), pak máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle běžných podmínek. Začátek PPM je v době 8 až 6 týdnů před termínem porodu (tj. u vás někdy během leden/únor 2024).

Předpokladem pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, je pochopitelně i splnění všech dalších podmínek (minimálně 270 dní účasti na nemocenském pojištění za poslední dva roky, atd.).