3 Hype

Na podporu v nezaměstnanosti mohou mít nárok i živnostníci (OSVČ), po skončení nebo přerušení podnikání. Podmínky pro nárok na podporu, jsou pro živnostníky podobné, jako pro zaměstnance.

Liší se hlavně to, z čeho se vypočítá výše podpory. Je pravda, že většina živnostníků, bude mít podporu v nezaměstnanosti jen minimální.

V této kalkulačce si můžete spočítat, na jakou podporu v nezaměstnanosti byste měli nárok jako živnostník, po skončení nebo přerušení živnosti (podnikání).

U zaměstnanců se výpočet podpory v nezaměstnanosti provádí na základě průměrné čisté mzdy za poslední kalendářní čtvrtletí (v posledním zaměstnání).

U živnostníků (OSVČ) je to ale jiné. Podnikatel nedostává žádnou výplatu. U živnostníků vychází výpočet podpory v nezaměstnanosti z jejich vyměřovacího základu (z toho, jak vysoké sociální pojištění si platí):

  • Sociální pojištění je stanoveno jako 29,2% z vyměřovacího základu
  • Vyměřovací základ je jedna polovina ze zisku (z toho co zbude po odečtení nákladů)
  • Podpora se vypočítá z jedné dvanáctiny ročního vyměřovacího základu