7 Hype

Dohoda o provedení práce (DPP) je omezena limitem 300 hodin ročně. Pro placení sociálního a zdravotního pojištění, je pak limitem příjem do/nad 10 000 Kč měsíčně (resp. do 10 000 Kč včetně se sociální/zdravotní neplatí, platí se pouze daň 15%, od 10 001 Kč se sociální/zdravotní a daň platí)

Dohod o provedení práce, můžete mít i během rodičovské dovolené (nebo kdykoliv jindy) sjednán „neomezený“ počet. Tedy dvě nebo i více současně, nejsou žádný problém.

Je možné mít sjednáno i více dohod DPP u jednoho zaměstnavatele (muselo by se ale jednat o různé činnosti, a moc to nedává smysl, zákoník práce to ale přímo nezakazuje).

Pokud budete mít více dohod o provedení práce, pak hraje roli i to, zda je máte sjednány u stejného zaměstnavatele nebo u různých zaměstnavatelů.

Pokud byste měla tyto dohody, uzavřené s jedním zaměstnavatelem, pak se vám všechny dohody „sčítají“.