4 Hype

Během pracovní neschopnosti, máte za prvních 14 dní nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele a od 15 dne pak případně i na nemocenské dávky. Výpočet je u obou z nich odlišný.

Náhrada mzdy za nemoc, je vám vyplácena zaměstnavatelem, během prvních 14 dní. Zaměstnavatel vám platí za skutečně neodpracované hodiny. Náhrada mzdy, je ve výši 60% z redukovaného průměrného výdělku.

Pokud jste v zaměstnání jen krátce, po skončení rodičovské dovolené, pak je možné, že se nedá použít průměrný výdělek. Pokud jste za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí, neodpracovala alespoň 21 dní, pak se namísto průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek.

Pravděpodobný výdělek, se odvíjí od mzdy, kterou máte sjednanou v pracovní smlouvě, resp. od výdělku, který je obvyklý pro vaši pracovní pozici u daného zaměstnavatele.