3 Hype

Obecně platí, že zaměstnavatel má povinnost oznámit zdravotní pojišťovně a na Českou správu sociálního zabezpečení nástup nového zaměstnance. A to nejpozději do 8 dní od nástupu nového zaměstnance.

Takže pokud byste měl se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr a on neprovedl příslušné oznámení na VZP nebo ČSSZ, bylo by to hodně zvláštní.

Na druhou stranu, v dotazu píšete, že pracujete na dohodou. Nabízí se tedy otázka, o jaký typ dohody se jedná?

Pokud byste totiž pracoval na dohodu o provedení práce (DPP) a měl příjem nižší než 10000 Kč, pak vašemu zaměstnavateli nevzniká povinnost za vás odvádět sociální nebo zdravotní pojištění (neplatíte ho z platu ani vy, ani nic neodvádí firma). Při měsíčním příjmu nižším než 10 tisíc korun by se vám tak měla strhávat pouze daň ve výši 15%.