6 Hype

Zdravotní pojištění za vás platí stát, po celou dobu, co jste vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tedy ne jenom po dobu, kdy je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Ale i v době, kdy jste na Úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Viz paragraf 7, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997 Sb.:

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání

Se sociálním pojištěním to ale funguje jinak. Sociální pojištění za vás stát neplatí nikdy. Ani v době, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, ani když ji nemáte.

Doba, kdy jste vedený na Úřadu práce a dostáváte podporu v nezaměstnanosti, se ale započítává jako účast na důchodovém pojištění – tj. započítává se do „odpracované“ doby, pro nárok na důchod.