6 Hype

Příspěvek na péči, je sociální dávka, na kterou mají nárok osoby se zdravotním postižením nebo omezením, nebo obecně lidé, kteří dlouhodobě nezvládají péči o svou osobu (týká se to i starých lidí, kteří jsou nemohoucí, nebo mají nějaké zdravotní problémy, a již se nedovedou o sebe plně postarat).

Příspěvek na péči, je určen osobám, které potřebují péči (aby se o ně někdo staral). Rozlišují se 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby (viz níže).

Příspěvek na péči je určen, k zaplacení pomoci (pečovatelské nebo sociální služby). Nebo může být použit i jinak (při poskytování péče v rodině, od nějaké blízké osoby).

Ti, kdo pečují o nemohoucí osobu, nemají nárok na tento příspěvek. Mají ale nárok na určité „úlevy“. Péče o blízkou osobu, se například započítá pro nárok na důchod, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění platí stát a další (viz níže).

V roce 2023, bylo navrhováno zvýšení příspěvku na péči. Kromě samotného zvýšení (které původně mělo být už od července 2023), se mluvilo i o zavedení pravidelné valorizace (podobně, jako se pravidelně zvyšují důchody).

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale nevzdává snahu o zvýšení příspěvku na péči. Podle aktuálních informací, se plánuje zvýšení příspěvku na péči, nejpozději od začátku roku 2024 (ke zvýšení by mohlo dojít už od 1. 1. 2024).

Příspěvek na péči, by se mohl zvýšit o cca 10% (minimálně ale na 2000 Kč měsíčně). Takovéto zvýšení, bylo požadováno i v roce 2023.