7 Hype

Za studenty platí stát zdravotní pojištění, ještě následující kalendářní měsíc, po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky (nebo její poslední části).

Pokud jste měla státnice 31. 5. 2023, pak za vás bude zdravotní pojištění platit stát, ještě během měsíce června 2023.

Povinnost, abyste si sama platila zdravotní pojištění, by vám vznikla až ve chvíli, pokud byste po celý kalendářní měsíc (u vás červenec 2023), byla „jen doma“, nikde nepracovalo, neměla žádnou brigádu, nebyla vedená na ÚP, apod.

Pokud budete alespoň část měsíce evidovaná v evidenci Úřadu práce, nebo pokud byste měla nějaké zaměstnání, kde by zdravotní pojištění platit zaměstnavatel (tj. případně i nějaká brigáda na DPP s příjmem nad 10 000 Kč, nebo DPČ s příjmem od 4000 Kč), pak si zdravotní pojištění sama platit nemusíte.