5 Hype

Výpočet čisté mzdy, se v roce 2023, příliš nemění. Od začátku roku 2023, platí jen několik menších změn (zvýšení minimální mzdy, zvýšení minimálního zdravotního pojištění, zvýšení limitu u DPČ, apod.).

Větší změny, které budou mít vliv na výpočet výplaty, zřejmě začnou platit až od roku 2024. Vláda připravuje několik velkých změn (důchodová reforma, daňová reforma, balíček úsporných opatření), které budou mít vliv i na výpočet čisté mzdy v roce 2024 (viz dále).

Část z plánovaných změn, by se měla týkat i zaměstnanců. Těm by se mohla od začátku roku 2024 snížit čistá výplaty v zaměstnání.

Změny u výplaty v roce 2024:

  • Nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6% z hrubé mzdy (při hrubé mzdě 40 000 Kč, by se z výplaty odvádělo 240 Kč, o tuto částku by e snížila čistá mzda)
  • Snížení limitu pro zvýšenou daň 23% – od roku 2024, by se mohla zvýšená daň platit již od trojnásobku průměrné mzdy (v roce 2023 je to od 161 296 Kč, po změně by to bylo od 120 972 Kč – resp. přesná částka záleží na tom, kolik bude průměrná mzda pro rok 2024)
  • Evidence dohod u ČSSZ – vláda chce zavést evidenci všech dohod; příjem ze všech dohod by se sčítal, a při překročení limitu (25% nebo 40%, tj. 10 081 Kč, nebo 16 130 Kč), by vznikla povinnost platit pojištění (tj. nebylo by již možné mít více dohod DPP s příjmem do 10 tisíc Kč a neplatit pojištění vůbec)