14 Hype

V některých případech máte při ukončení zaměstnání nárok na odstupné. Nárok na odstupné je upraven v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 67 a 68. Máte na něj nárok především v případech, kdy dostanete výpověď pro nadbytečnost, nebo z organizačních důvodů. Nebo pokud je zaměstnání ukončeno ze zdravotních důvodů.

Výše odstupného, závisí mimo jiné na tom, jak dlouho v zaměstnání pracujete. A také pochopitelně na tom, jaká je vaše výplata. Odstupné se vypočítá, jako násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku (tj. z příjmu za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí v zaměstnání).

Na odstupné vám podle zákona (zákoník práce – paragraf 67) vzniká jen v některých případech:

  • Pokud vám dá zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost
  • Pokud vám dá zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů (ruší se pracoviště ap.).
  • Pokud dám, dá zaměstnavatel výpověď z důvodu zániku firmy
  • Pokud je pracovní poměr ukončen dohodou z výše uvedených důvodů
  • Pokud je zaměstnání ukončeno na základě lékařského posudku (pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání, překročení maximální doba expozice na rizikovém pracovišti apod.)