8 Hype

Status studenta (u vás do 30. 6. 2022), se řídí školským zákonem. Placení zdravotního pojištění za studenty, resp. za nezaopatřené děti, se řídí zákonem o veřejném zdravotním pojištění a zákonem o státní sociální podpoře. Jsou to trochu odlišné věci (trochu jiná terminologie, trochu odlišný význam).

Stát platí zdravotní pojištění za studenty (resp. za nezaopatřené děti), v některých případech i během letních prázdnin (červenec a srpen). Tedy i po skončení studia (kdy už fakticky nejsou žákem/studentem). Záleží ale na více okolnostech.

Pokud syn řádně neukončil studium, ale bude pokračovat ve studiu dále, pak za něj stát platí zdravotní pojištění i během letních prázdnin (i v červenci a srpnu by byl považován za nezaopatřené dítě).

To samé by platilo i pro případ, kdy by sice již dále nepokračoval v dalším studiu, ale předchozí studium by bylo ukončeno řádně (vztahuje se na situace, kdy o prázdninách, hned po dokončení školy, nenastoupí do zaměstnání).