4 Hype

V roce 2022, se životní a existenční minimum už jednou zvyšovalo. A to celkem nedáno. Od 1. dubna 2022, došlo ke zvýšení o cca 10% (viz kalkulačka – zvýšení životního minima od 1. 4. 2022).

Kvůli vysoké inflaci (přes 15%), ale vláda rozhodla o dalším zvýšení, které platí od 1 . července 2022. Životní minimum se zvyšuje o 8,8%. Pro jednotlivce je to nově 4620 Kč (existenční minimum je od července 2980 Kč).

U rodiny (pro více osob ve společné domácnosti), se životní minimum může zvýšit i o 1000 Kč nebo i více (záleží na počtu osob a na věku dětí).

Životní a existenční minimum je „číslo“ které je stanovené zákonem a které (zjednodušeně) říká, jaká je hranice minimálního příjmu, která by jednotlivci měla umožnit pokrytí základních životních potřeb. Tedy především jídlo, oblečení a hygienické potřeby (pokrytí nákladů na bydlení se řeší odděleně).

Životní a existenční minimum, a jejich výše, se řídí zákonem 110/2006 Sb., a příslušnými nařízeními vlády, kterými se aktuální výše životního minima průběžně zvyšuje.