7 Hype

V průběhu pracovního poměru, může často dojít ke zhoršení zdravotního stavu zaměstnance. V některých případech to může být i důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele (pokud zaměstnanec přijde o zdravotní způsobilost pro výkon dané práce).

Při výpovědi ze zdravotních důvodů, záleží mimo jiné i na tom, zda je zhoršený zdravotní stav důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nebo zda se jedná o nějaké „obecné“ zdravotní důvody, které nesouvisí s výkonem daného zaměstnání.

I zaměstnanec může dát výpověď „ze zdravotních důvodů“. Resp., zaměstnanec nemá povinnost uvádět, jaké má důvody pro výpověď.

Roli to může hrát jen při výpočtu podpory v nezaměstnanosti (pokud je zaměstnání ukončeno z vážného důvodu, což jsou i zdravotní důvody, pak je nárok na zvýšenou podporu od Úřadu práce).

Zdravotní důvody (pokud je zaměstnavatel neřeší), mohou být i důvodem pro okamžitou výpověď ze zaměstnání.

1) Výpověď podle paragrafu 52, písmeno d):

  • Týká se případů, kdy je zhoršený zdravotní stav důsledkem pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo z důvodu vyčerpání přípustné expozice pro dané pracoviště
  • V tomto případě je nárok na odstupné za 12 měsíců

2) Výpověď podle paragrafu 52, písmeno e):

  • Týká se případů, kdy zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost z nějakého „obecného“ důvodu (tj. nejedná se o důsledek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání)
  • V tomto případě není nárok na odstupné