4 Hype

Nemáte pravdu v tom, že vámi popisovaný případ by nebyl příslušným zákonem ošetřen. Zákon přesně stanovuje to, co popisujete i vy v příkladu 2 (možná jste se tedy díval do nějaké starší verze zákona? Zrovna tento zákon se aktualizuje snad každý rok, někdy i vícekrát. Za 22 let je u něj 62 novelizací, což je průměr skoro 3 za rok).

Zákon o státní sociální podpoře, tedy zákon číslo 117/1995 Sb., v paragrafu 25 říká:

(2) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na bydlení se započítávají náklady na bydlení