1 Hype

Obecně platí, že pracovní smlouva na dobu určitou, končí ke sjednanému datu. Pokud chce zaměstnavatel a zaměstnanec smlouvu na dobu určitou prodloužit, pak musí být uzavřen písmenný dodatek k této smlouvě. Pokud by nastala situace, že uplyne datum sjednané v původní smlouvě na dobu určitou, není uzavřen dodatek, ale zaměstnanec i nadále vykonává práci (s vědomím zaměstnavatele), pak se má za to, že ze smlouvy na dobu určitou, se stala smlouva na dobu neurčitou.  Jako těhotné ženě vám pak zaměstnavatel nemůže dát výpověď. Tedy kromě několika málo specifických důvodů, kam spadá třeba rušení zaměstnavatele (firma zaniká) nebo jejího stěhování, nebo pokud by se jednalo třeba o nějaké vážné porušení pracovních předpisů z vaší strany. Pokud to není ani jeden z těchto případů, pak výpověď není možná.