3 Hype

Rodičovský příspěvek je jednou ze sociálních dávek vyplácených v rámci státní sociální podpory. Pro tyto sociální dávky pak platí, že na ně máte nárok, pokud jste občanem ČR a máte v ČR trvalý pobyt – což splňujete. Současně je ale požadováno, abyste měla na území České republiky i své bydliště.  Bydlištěm se rozumí místo dlouhodobého faktického pobytu nebo místo, kde má osoba středisko svých zájmů, například kde vykonává výdělečnou činnost, plní povinnou školní docházku apod.  Viz zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.), paragraf 3, odstavec 1: