8 Hype

O sociálních dávkách rozhodují Krajské Úřady práce. Místní příslušnost, pro řešení sociálních dávek, je stanovena příslušným zákonem – viz. zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 66:

§ 66 Orgány rozhodující o dávkách

(1) O dávkách rozhodují krajské pobočky Úřadu práce. 

(2) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, 

a) místem, kde oprávněná osoba na území České republiky bydlí,

 

b) nelze-li místo určit podle písmene a), jiným místem, kde je hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních právních předpisů

Z toho vyplývá, že pokud máte skutečné bydliště na Praze 8 (místo kde skutečně bydlíte), pak má místní Úřad práce přednost, před místem, kde máte vedené trvalé bydliště.