11 Hype

Pokud váš pracovní poměr skončí k 31. 7. 2021, a pracovní neschopnost, bude zahájena až 14. 9. 2021, tak nebudete dostávat žádnou nemocenskou.

V té době už bude cca 1,5 měsíce nezaměstnaný, a tak nebudete mít nárok na žádné nemocenské dávky.

Úřad práce (stát), za vás po dobu nezaměstnanosti sice platí zdravotní pojištění. Nemocenské pojištění ale za vás nikdo neplatí.

Na placenou neschopenku, máte nárok jen v době, kdy jste zaměstnaný (nebo si jako OSVČ platíte nemocenské pojištění). Nebo v případě, že je pracovní neschopnost zahájena do 7 kalendářních dní, od skončení posledního zaměstnání.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 15:

§ 15

(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.