10 Hype

Dříve platilo, že s žádostí o sociální dávky, jste se skutečně musela obracet na Úřad práce, v místě svého trvalého bydliště.

To se ale poměrně nedávno změnilo. Od poloviny roku 2021, platí novela zákona o státní sociální podpoře, která říká, že se můžete obracet na Úřad práce v místě, kde skutečně bydlíte, bez ohledu na to, kde máte vedené trvalé bydliště.

Viz paragraf 66, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

§ 66 Orgány rozhodující o dávkách

(1) O dávkách rozhodují krajské pobočky Úřadu práce.

(2) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak,

a) místem, kde oprávněná osoba na území České republiky bydlí,