5 Hype

Pracovní poměr, sjednaný na dobu určitou, končí k datu, které bylo dojednáno v pracovní smlouvě. Nebo případně po uplynutí dojednané doby (PP na dobu určitou je možné uzavřít s nějakým konečným termínem, nebo například to formulovat tak, že je to na dobu 1 roku).

Ani jedna z obou stran (zaměstnavatel x zaměstnanec), nemá žádnou povinnost, informovat druhou stranu o tom, že nebude mít zájem na případném prodloužení smlouvy na dobu určitou.

Písemná výpověď, je vyžadována, pouze v případě, že byste chtěl pracovní poměr na dobu určitou ukončit předčasně. Pak by bylo nutné podat standardní výpověď, s tím, že by zde pak byla běžná výpovědní lhůta.

Můžete pochopitelně svého zaměstnavatele informovat (stačí ústně), že nepočítáte s tím, že by se pracovní poměr prodlužoval. Ale dost možná by to bylo jen zbytečné „nošení dříví do lesa“.