6 Hype

U pracovního poměru na dobu určitou, kde končí sjednaná doba, se dost dobře nedá mluvit o tom, že by vás zaměstnavatel „vyhazoval“.

Pracovní poměr, je sjednán na nějakou konkrétní dobu (např. půl roku, rok, apod.). Pokud se obě smluvní strany (vy a zaměstnavatel) nedohodnou jinak, pak pracovní poměr končí ke sjednanému datu (resp. po uplynutí sjednané doby).

U pracovního poměru na dobu určitou, tedy nedostáváte výpověď. Resp. standardní výpověď můžete dostat během trvání smlouvy. Ale při skončení dohodnuté doby, se nejedná o výpověď, ale o prostý zánik pracovního poměru, po uplynutí dohodnuté doby.

V takovém případě, zde není ani žádná ochranná doba, jako je tomu u pracovní smlouvy na dobu neurčitou a neschopenky.

Pokud byste měla pracovní poměr na dobu neurčitou, pak by vám zaměstnavatel opravdu nemohl dát výpověď (kromě specifických výjimek, definovaných v zákoníku práce).