6 Hype

Milostivé léto, je období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Během těchto tří měsíců, je opravdu možné určité „odpuštění dluhů“ a zastavené exekuce.

K tomu, aby došlo k zastavení (ukončení) exekuce, je ale nutné zaplatit původní dluh (jistinu) a dále pak poplatek ve výši 908 Kč.

Ve vašem případě, je tedy nutné zaplatit celý původní dluh (jistinu exekuce) ve výši 1091 Kč a k tomu poplatek za ukončení exekuce 908 Kč, dohromady tedy celkem 1999 Kč.

Tuto částku, je nutné uhradit na příslušný účet exekutora, který je pověřen vedením exekuce. Informace, kam zaplatit, byste měl mít ve zmíněném vyrozumění o exekuci.

Částka 1 999 Kč musí být zaplacena nejpozději před skončením milostivého léta. Tedy nejpozději do 28. ledna 2022.

Nestačí ale jenom samotné zaplacení, je nutné i poslat písemné vyrozumění příslušnému exekutorovi, že byla provedena úhrada jistiny exekuce, v souladu s článkem IV., bod 25, zákona číslo 286/2021 Sb.