7 Hype

Abyste měla nárok na mateřskou (resp. peněžitou pomoc v mateřství), tak musí být splněny určité podmínky. Mezi ty nejdůležitější patří například to, že v posledních dvou letech splňujete podmínku účasti na nemocenském pojištění v délce nejméně 270 kalendářních dní.

Nemocenské pojištění za vás platí zaměstnavatel po dobu trvání vašeho pracovního poměru. Započítávají se vám tedy všechny dny od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020. Tedy 151 dní.

Záleží tedy především na to, jestli jste před aktuálním zaměstnáním pracovala někde jinde. Pokud by vám v době narození dítěte do období posledních dvou let spadalo ještě nějaké jiné zaměstnání, tak byste nárok mít mohla.

Nebo případně pokud byste nyní nastoupila ještě do nějakého jiného zaměstnání a až poté zahájila rizikové těhotenství, pak byste také nárok mít mohla.