8 Hype

Během epidemie koronaviru COVID-19, se vláda snaží kompenzovat alespoň část výpadku příjmů, který postihuje podnikatele (OSVČ nebo společníky malých s.r.o. firem) nebo zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

V roce 2021, byl schválen nový zákon (zákon číslo 95/2021 Sb.), který umožňuje získat až 1000 Kč za jeden den omezení:

  • za únor 2021 může být nárok až na 28 000 Kč
  • za březen 2021 může být nárok až na 31 000 Kč

Pokud budou omezení spojená s epidemií COVID-19 pokračovat i dále, bude nárok i na kompenzace za dalších měsíce (za duben nebo třeba i květen – případě až do konce roku 2021).

Žádost o nový kompenzační bonus, je možné najít v podobě interaktivní online aplikace na webu Finanční správy – žádost o nový kompenzační bonus zde.

Na kompenzační bonus, mají v roce 2021 nárok tři skupiny:

  • Podnikatelé (OSVČ, živnostníci), kteří podnikali k 5. 1. 2020 nebo měli přerušené podnikání po 12. 3. 2020
  • Společníci malých s.r.o. firem (příjem společnosti nad 180 000 Kč, maximálně 2 společníci, popř. společníci jsou členy jedné rodiny)
  • Zaměstnanci na dohodu DPP či DPČ, kterým tato dohoda zakládá účast na nemocenském pojištění