11 Hype

To, zda budete nebo nebudete mít nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství – PPM), závisí na více faktorech, než pouze na tom, že jste nedávno ukončila roční zaměstnání.

Aby byl nárok na PPM, musí být splněny dvě hlavní podmínky:

1, V době nástupu na PPM, musí být splněna minimální doba účasti na nemocenském pojištění, v délce 270 kalendářních dní z poslední dva roky.

Tím, že jste nyní pracovala jeden rok, tuto podmínku, pro nárok na PPM, splňujete

2, V době nástupu na PPM (6 – 8 týdnů před porodem), musíte být účastníkem nemocenského pojištění (zaměstnaná), nebo být alespoň v ochranné době, která je až 180 dní, od skončení posledního zaměstnání.

Pokud jste při ukončení vašeho zaměstnání na dobu určitou, byla již těhotná, pak je zde ochranná doba 180 dní.