5 Hype

Výše „mateřské“ (tedy peněžité pomoci v mateřství), se odvíjí od toho, jaký je určen denní vyměřovací základ pro nemocenské dávky. Tento denní vyměřovací základ se pak obvykle počítá na základě příjmů z posledního zaměstnání.

Pokud toto poslední zaměstnání trvá dostatečně dlouhou dobu, pak se denní vyměřovací základ počítá z posledních 12 měsíců, přičemž měsíc zahájení „mateřské“ se tam již nezapočítává.

Pokud ale v novém zaměstnání budete kratší dobu, pak se bude počítat z doby od zahájení pracovního poměru do konce měsíce, který bude předcházet zahájení mateřské – viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 18: