7 Hype

Pokud vám z posledního ukončeného zaměstnání, plyne ochranná doba (až 180 dní) a pokud v rámci této ochranné doby, stihnete zahájit čerpání PPM (peněžitá pomoc v mateřství), pak byste na ni měla mít nárok. Na PPM, můžete mít nárok v době 6 – 8 týdnů před porodem.

Výpočet výše PPM, se provádí na základě denního vyměřovacího základu, který se odvíjí od vašich příjmů v zaměstnání.

Rozhodným obdobím, pro výpočet PPM, je posledních 12 kalendářních měsíců, předcházejících měsíci, ve kterém nastoupíte na PPM. Pokud byste měla zahájit PPM v červnu, pak to u vás bude období červen 2020 až květen 2021.

Není to tedy 12 měsíců od data nástupu na PPM. Měsíc, ve kterém zahájíte PPM, se nepoužije vůbec.

Viz. Zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 18, odstavec 3:

(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.