4 Hype

Pro výpočet nemocenské i „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství), je rozhodující denní vyměřovací základ, který se odvíjí od příjmů v posledním zaměstnání.

V případě neschopenky, dostáváte nejprve náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní). Zde se vychází z průměrného hrubého měsíčního výdělku. Pokud byste v aktuálním zaměstnání pracovala méně než 21 dní, pak by se namísto průměrného výdělku, použil pravděpodobný výdělek – viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 351 – 362.

Od 15 dne na neschopence, pak dostáváte nemocenské dávky, na základě nemocenského pojištění. Zde se také vychází z hrubého příjmu. Rozhodným obdobím, pro výpočet denního vyměřovacího základu, sice bývá obvykle posledních 12 měsíců, pokud ale účast na nemocenském trvá kratší dobu, pak jsou i jiné možnosti.

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), spadá také pod dávky nemocenského pojištění. Postup výpočtu je stejný, jako u nemocenské (rozdíl je jen v tom, že nemocenská je od 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu, kdežto PPM je 70% redukovaného DVZ).