8 Hype

Od 1. 1. 2024, se budou zvyšovat redukční hranice, které se používají pro výpočet výše nemocenských dávek, kam spadá i peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“, PPM). V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude „mateřská“ v roce 2024 (na kterou máte nárok při narození dítěte).

V roce 2024, se budou  zvyšovat redukční hranice o 9% (ovlivňují výpočet výše PPM). Pro některé maminky to bude znamenat vyšší mateřskou (i o 1000 Kč měsíčně nebo i více). Základní podmínky, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jsou stejné, jako v předchozích letech.

Pro výpočet výše PPM, je rozhodující denní vyměřovací základ (odvíjí se od hrubého příjmu ze zaměstnání, resp. u OSVČ od vyměřovacího základu a nemocenského pojištění).

Zjednodušený výpočet „mateřské“ (PPM), je možné provést na základě toho, jakou máte hrubou mzdu/plat (obvykle se vychází z posledních 12 měsíců).

Při narození jednoho dítěte, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, po dobu 28 týdnů, pokud se vám narodí dvojčata, nebo vícerčata, pak je nárok na PPM, po dobu 37 týdnů.

Po skončení čerpání „mateřské“ (PPM), máte obvykle nárok na rodičovský příspěvek.