3 Hype

Metabolický věk, nezávisí na tom, kdy přesně jste se narodili, a jaký údaj máte uvedený v občance. Metabolický věk říká, jak se vaše tělo „cítí“. V zásadě se jedná o porovnání vašeho bazálního metabolismu s tím, co je (nebo by mělo být) obvyklé u lidí se stejným pohlavím a věkem.

Výpočet metabolického věku, vám může poskytnout informaci o tom, jak jste na tom se svým zdravím, fyzickou kondicí a jestli byste měli něco zlepšit. Vyšší metabolický věk (než je ten skutečný), může být varovným signálem, že něco není úplně v pořádku.

Metabolický věk, je definován jako váš aktuální bazální metabolismus (BMR) v porovnání s průměrným BMR u dalších lidí (stejného věku, pohlaví a ze srovnatelné socio-kulturní oblasti).

Bazální metabolismus (BMR – basal metabolic rate), vyjadřuje množství energie (kalorií), které vaše tělo spotřebuje na udržování základních životních funkcí.

Při výpočtu bazálního metabolismu, nejsou zohledněny vnější vlivy a spálené kalorie při nějaké fyzické aktivitě.