11 Hype

Po skončení pracovní neschopnosti, pokud bude současně ukončen pracovní poměr, se můžete jít evidovat na Úřad práce, jako uchazeč o zaměstnání.

Pokud byste ale ukončila pracovní poměr, a byla dále v pracovní neschopnosti, pak nemá smysl chodit na Úřad práce. V době vaší pracovní neschopnosti, vás nemohou zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání.

Po skončení zaměstnání (a pokud již nebudete v pracovní neschopnosti), byste měla jít na Úřad práce do 3 pracovních dní.

Pokud jsou splněny všechny podmínky (především „minimální odpracovaná doba“ – doba účasti na důchodovém pojištění 12 měsíců za poslední 2 roky, a další podmínky), pak budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti vychází z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání. Průměrný výdělek se stanovuje z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí.