7 Hype

Na podporu v nezaměstnanosti, vám může vznikat nárok i po skončení podnikání jako OSVČ. U podnikatelů, se ale podpora v nezaměstnanosti vypočítá trochu jinak.

Zatímco u zaměstnanců, se výpočet podpory v nezaměstnanosti provádí z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání, podpora pro OSVČ se počítá na základě jejich vyměřovacího základu (pro sociální pojištění).

Abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení podnikání jako OSVČ, tak musí být splněna podmínka „minimální odpracované doby“ – účasti na důchodovém pojištění, alespoň 12 měsíců za poslední dva roky.

Pokud jste se na Úřadu práce přihlásila od 1. 9. 2023, pak se bude posuzovat období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.

Do účasti na důchodovém pojištění, by se vám započítala doba v posledním zaměstnání (09/2021). Dále by se vám měla počítat doba podnikání, kdy jste si jako OSVČ platila sociální pojištění (zřejmě jenom minimální zálohu).